Jan Jacek Werner

         BUDOWNICTWO – INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI - DORADZTWO

okna 111

Strona Główna

Flaga

 

                       ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

WYKSZTAŁCENIE

 

1973 - 1978     Politechnika Poznańska, Wydział  Budownictwa   Lądowego – Poznań

magister inżynier budownictwa lądowego

– specjalność konstrukcje budowlane i  inżynierskie - dyplom 1979 r.

 

UPRAWNIENIA  I  SPECJALIZACJE

 

- Dyplom ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami, organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości - Poznań  2001 r. MC900431504

 

- Dyplom szkolenia Polskiego Centrum Produktywności pn. Diagnoza Menedżerska i Plan  Menedżerski,

prowadzący : prof. Soichiro Nagashima - prezes Centralnego Instytutu Produktywności w Japonii - Warszawa 1993 r. MC900431504

 

- Dyplom szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie przekształceń własnościowych, Konfederacji Pracodawców Polskich - Warszawa 1990 r. MC900431504

 

- Uprawnienia w zakresie projektowania obiektów i budowli, oraz konstrukcji inżynierskich w budownictwie - 1986 r.

 

- Uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi, oraz do pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie – 1981 r.

 

PRAKTYKA  ZAWODOWA

 

2004 – 2015   Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim

- konsultant, pełnomocnik Zarządu (od 10.2004 r.), prezes Zarządu (12.2006 – 01.2007)

 

2003 – 2005   Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZANSA” z/s w Poznaniu

- konsultant, pełnomocnik Zarządu (01.2004 – 09.2004)

 

2002 – 2005   AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z/s w Poznaniu

- konsultant

 

1999 – 2002   Towarzystwo Budownictwa Społecznego „INWESTOR” S.A. z/s w Górze, woj. dolnośląskie

- konsultant, dyrektor ds. Inwestycji (08.2000 – 02.2002)

 

1992 – 1998   Przedsiębiorstwo „Budopol – Leszno„  Spółka  z  o.o.

- prezes Zarządu - dyrektor generalny Spółki

Budopol – Leszno (firma budowlana) – m. i.  generalny wykonawca, firma realizująca inwestycje w budownictwie, mieszkaniowym, szpitalnym, oświatowym i przemysłowym, developer, inwestor, producent ceramiki budowlanej

ważniejsze inwestycje :

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie /610 łóżek/ (1980 – 1998)

- Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (1996 – 1998)

 

1980 – 1992   Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol – Poznań”,

Kierownictwo Grupy Robót  w  Lesznie

- Kierownik Grupy Robót, pełnomocnik Dyrektora, Kierownik Budowy Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie

 

1978 – 1980   Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lesznie

- inżynier budowy

 

1990 – 1995   Spółdzielnia Mieszkaniowa  "Na Skarpie" w Lesznie

- prezes  Zarządu  i  kierownik  budowy

(budownictwo  jednorodzinne - 48 domów,  w  rejonie ul.  Kiepury w  Lesznie;  inwestycje, eksploatacja i zarządzanie)

 

1990 – 1997   Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „PERFEKT”  w  Lesznie

- prezes  Zarządu

(budownictwo wielorodzinne - 3 budynki mieszkalne, przy ul. Narutowicza,  Dąbrowskiego  i  Kmicica  w  Lesznie;

inwestycje, eksploatacja i zarządzanie)

 

 

© Werner - Enterprise Jan Jacek Werner  2003 - 2015

 

Oferta firmy

Inwestycje, projekty i usługi  zrealizowane

Referencje

Linki, nowości, ogłoszenia

Kontakt