Jan Jacek Werner

         BUDOWNICTWO – INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI - DORADZTWO

okna 111

Strona Główna

Flaga

 

Historia firmy

 

Firma Werner - Enterprise rozpoczęła swą działalność w roku 1989.

 

W latach 1989 - 1997 działalność jej sprowadzała się głównie do wykonywania kompleksowych opracowań i dokumentacji projektowych w budownictwie lądowym. W tym okresie firma wykonała ponad 80 różnych opracowań projektowych, inwentaryzacji i ekspertyz. Do najważniejszych należą:

 

·       Projekt posadowienia fundamentów głównego zespołu budynków Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie przy ulicy Sygietyńskiego – Kiepury.

 

·       Kompleksowe opracowanie urbanistyczno-projektowe i konstrukcyjne zespołu budynków osiedla „Studzienna C” oraz „Studzienna B” – obecnie Osiedle Wieniawa i Osiedle Ogrody w Lesznie.

 

·       Kompleksowe opracowanie urbanistyczno – projektowe i konstrukcyjne przy zastosowaniu specjalnej metody posadowienia fundamentów na gruntach słabych, zespołu budynków wysokich, 12 - kondygnacyjnych przy ul. Grunwaldzkiej (obecne centrum Manhattan) w Lesznie.

 

Od 1998 roku przedmiot działalności firmy został rozszerzony i obecnie oferuje usługi w zakresie :

·       prowadzenia interesów, zarządzania, organizacji i konstruowania strategii spółek prawa handlowego (w tym Towarzystw Budownictwa Społecznego), spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych,

·       kompleksowego wykonywania opracowań projektowych w budownictwie lądowym,

·       przygotowania kompletnych projektów inwestycyjnych do realizacji i ich nadzorowanie,

·       opracowania planów finansowania inwestycji (w szczególności budownictwa mieszkaniowego dla Towarzystw Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowych i deweloperów),

·       kierowania robotami i nadzoru budowlanego,

·       doradztwa gospodarczego w zakresie spółek prawa handlowego,

·       działalności gospodarczej oraz doradztwa technicznego z zakresu budownictwa,

·       usług konsultingowych,

·       zarządzania nieruchomościami.

 

       Od roku 2007 firma zajmuje się także bezpośrednim wykonawstwem robót

       budowlanych, a w szczególności realizacją kompletnych obiektów w generalnym

       wykonawstwie. Pełni również funkcję koordynatora robót w skomplikowanych

       przedsięwzięciach budowlanych i inwestora zastępczego.

 

 

© Werner - Enterprise Jan Jacek Werner  2003 - 2015

 

Oferta firmy

Inwestycje, projekty i usługi  zrealizowane

Referencje

Linki, nowości, ogłoszenia

Kontakt