Jan Jacek Werner

          BUDOWNICTWO – INWESTYCJE – NIERUCHOMOSCI - DORADZTWO

okna 111

Strona Główna

 

 

Inwestycje, projekty i usługi zrealizowane

ROK 2015

 

I.  Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

CoolClips_hous0199.jpg 1      CoolClips_hous0199.jpg 2    CoolClips_hous0199.jpg 3    CoolClips_hous0199.jpg 4    CoolClips_hous0199.jpg 5    CoolClips_hous0199.jpg 6

 

Projekt budowlany i wykonawczy robót remontowych i modernizacyjnych w ramach

robót eliminujacych warunki zagrożenia życia oraz poprawy stanu zabezpieczenia

przeciwpożarowego budynku, w tym: inwentaryzacja architektoniczno – budowlana,

wydzielenie stref pożarowych, projekty wszelkich niezbędnych instalacji i urzadzeń

sanitarnych, sieć wewnętrzna hydrantowa dla celów ppoż., instalacja wentylacji

mechanicznej oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych, elektrycznych

niskopradowych, SAP, dzwiękowych, monitoringu zewn. i wewn. CCTV budynku, system

kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, system sygnalizacji napadu i włamania SSWiN,

instalacja Videofonowa,  oswietlenie  awaryjne ewakuacyjne,  zasilanie  wentylacji

oddymiajacej, przebudowa scian i scianek, wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi

przeciwpożarowe, dymoszczelne i przeciwwłamaniowe, zabezpieczenie ppoż.

konstrukcji drewnianej więzby dachowej, wyprawy malarskie wewnętrzne dla Budynku

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31 – 33, 50-040 Wrocław.

Pow. użytkowa 24.487,5 m2, kubatura 102.024 m3. Termin : od 01.12.2014 r.

do 04.07.2015 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

 

II.  Budynek mieszkalny 14 – rodzinny, ul. Wańkowicza 1A, Ostrów Wielkopolski

 

CoolClips_hous0199.jpg1      CoolClips_hous0199.jpg 2    CoolClips_hous0199.jpg 3   CoolClips_hous0199.jpg 4

 

Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 14 mieszkaniach

 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wańkowicza 1A. Pow. użytkowa budynku – 945,99 m2;

kubatura – 4.474,5 m3. Inwestor : Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.  Termin :  od 11.2014 r. do 02.2015 r.

Główny Projektant : Pracownia Architektoniczna ARCUS mgr inż. arch. Wiesław Motyl,

Ostrów Wielkopolski.

 

 

III.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy

 

Projekty instalacji monitoringu (telewizji przemysłowej CCTV) dla budynków :

Biura Terenowego ZUS  w Górze

Biura terenowego ZUS w Lwówku Śląskim

Inwestor : Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy. Termin : 06.2015 r. – 08.2015 r.

 

 

IV.  Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

 

Projekt remontu głównej klatki schodowej w Budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Poznaniu, przy ul. Solnej 21 (19/23), w tym dostosowanie do aktualnych przepisów ppoż.

(instalacja hydrantowa, instalacja oddymiania).

Inwestor : Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu. Termin : 06.2015 r. – 07.2015 r.

 

 

 

                                                                                                                            arrow-right.jpgpowrót

 

© Werner - Enterprise Jan Jacek Werner  2003 - 2015

Historia firmy

Oferta firmy

Referencje

Inwestycje, projekty i usługi  zrealizowane

Linki, nowosci, ogłoszenia

Kontakt